درباره ما

درباره شرکت هیمان

هیمان یعنی دوست داشتن

مجموعه هیمان در سال ۱۳۹۰ با تجربه ای چندین ساله در حوزه ساختمانی به ویژه طراحی ،تولید و اجرای انواع کابینت آشپزخانه به پا خواست.

استفاده از نیروهای جوان و خلاق ، نگاهی متفاوت به رابطه مشتری و پیمانکار و همچنین تمایز در تحقق تعهدات موجب گردیده تا این مجموعه پویا و برنا امروزه یکی از مجموعه های متخصص و کارآمد آشپزخانه محسوب گردد.

تیم ما

گواهینامه ها

گواهینامه و افتخارات هیمان

گواهینامه های هیمان
گواهینامه های هیمان
گواهینامه های هیمان
گواهینامه های هیمان
گواهینامه های هیمان

حضور در نمایشگاه

نمايشگاه تخصصی آشپزخانه 1392

 • Gallory3
 • Gallory1
 • Gallory4
 • Gallory5
 • Gallory7

نمايشگاه تخصصی آشپزخانه 1393

 • شرکت در نمایشگاه ها
 • شرکت در نمایشگاه ها
 • شرکت در نمایشگاه ها
 • شرکت در نمایشگاه ها
 • شرکت در نمایشگاه ها
 • شرکت در نمایشگاه ها
 • شرکت در نمایشگاه ها

  نمايشگاه تخصصی آشپزخانه 1394

  • Gallory7
  • Gallory13
  • Gallory1
  • Gallory5
  • Gallory3
  • Gallory4
  • Gallory1
  • Gallory12

  نمايشگاه تخصصی آشپزخانه 1396

  • Gallory1
  • Gallory1
  • Gallory3
  • Gallory4
  • Gallory7