شما ميتوانيد سفارش خود را به صورت تلفني يا آنلاين از طريق سايت، ثبت نماييد.

كارشناسان ما با شما تماس گرفته و پس از بازديد از سايت و اندازه گيري، طراحي فضاي شما جهت توليد سفارشي آغاز ميشود.

در مرحله اول با در نظر گرفتن عواملي همچون سبك پروژه، سليقه شخصي كارفرما، متريال هاي استفاده شده در محيط و استانداردهاي طراحي داخلي، فضاي موردنظر با يك كانسپت اوليه اسكيس زده ميشود.

سپس طرح به صورت دو بعدي در نرم افزار پياده ميشود و پس از انتخاب متريال طي يك جلسه توسط تيم طراحي،‌آماده ي طراحي 3D جهت ارائه به كارفرما ميشود.

در نهايت پس از جلسات تاييد طرح في مابين تيم طراحي و تيم كارفرما طرح خروجي نهايي توسط آناليزور فني براي مرحله توليد و ارجاع به كارخانه آماده ميگردد

خدمات طراحی
خدمات طراحی
خدمات طراحی
خدمات طراحی
خدمات طراحی