شما ميتوانيد سفارش خود را به صورت تلفني يا آنلاين از طريق سايت، ثبت نماييد.

كارشناسان ما با شما تماس گرفته و پس از بازديد از پروژه و اندازه گيري فضاهاي موردنظر روند طراحي آغاز مي شود . 

در مرحله اول با در نظر گرفتن عواملي همچون سبك پروژه، سليقه شخصي كارفرما،متريال هاي استفاده شده در محيط و استانداردهاي طراحي داخلي، فضاي موردنظر به صورت 2 بعدي و 3 بعدي طراحي مي شود . 

در نهايت پس از انعقاد جلسات بررسي طرح با حضور نمايندگان شركت و كارفرما طرح نهايي جهت ، آناليز و توليد به واحد فني ارجاع داده مي شود .

خدمات طراحی
خدمات طراحی
خدمات طراحی
خدمات طراحی
خدمات طراحی