تولید

ما با افتخار در مرکز تولید محصولات هیمان در مجتمع صنعتی زاگرس واقع در شهر قدس ، محصولاتی تحت کنترل کیفی بالا از مرحله طراحی ، آنالیز ، تولید و حتی بخش رنگ ، تولید میکنیم .
و در نهایت این محصولات پس از تولید به دقت بسته بندی می شوند تا در حین انتقال به خانه ی شماها سالم و بدون آسیب برسند و در فضای مورد نظر به صورت آماده نصب شوند .
اینجا کیفیت به تفصیل تا حد ممکن نظارت می شود .
با اعتماد به خدمات ما با آرامش خاطر از زیبایی و کیفیت کابینت های اختصاصی خود لذت ببرید .